logo
Search powered by Algolia
No results for ''
HomeFeedbackAbout

Vườn Mây - Cloudy Garden

Green delivery & take-out
Vườn Mây - Cloudy Garden provides reduced-plastic delivery and/or take-out.
Free drinking water
Vườn Mây - Cloudy Garden provides free drinking water and you can refill your water bottle for free.
Food waste program
Vườn Mây - Cloudy Garden has a food waste management program.
No plastic straws
Vườn Mây - Cloudy Garden has eliminated plastic straws in dine-in and take-out.
No plastic bags
Vườn Mây - Cloudy Garden has eliminated carry-out plastic bags in dine-in and take-out.
More information
Cloudy Garden là 1 homstay được xây dựng theo tiêu chí cộng đồng...ở đây đang cố gắng giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách không bán các sản phẩm nhựa 1 lần (Ngoại trừ các nhu yếu phẩm) ,trồng rau hữu cơ dựa theo phân được làm từ rác thải hữu cơ từ nhà bếp và tặng cây xanh cho mọi người để khuyến khích mọi người trồng cây để cải thiện môi trường sống dựa theo dự án "Lá Phổi Nhỏ"
Reviews
Leave your review

Details

  • Green delivery & take-out
    Reduced plastic
  • Plant-based options
    Yes