logo
Search powered by Algolia
No results for ''
HomeFeedbackAbout

Rainbow Rice

Green delivery & take-out
Rainbow Rice provides reduced-plastic delivery and/or take-out.
Bring-your-own container discount
Rainbow Rice offers a discount to customers who provide their own take-out containers.
Free drinking water
Rainbow Rice provides free drinking water and you can refill your water bottle for free.
No plastic straws
Rainbow Rice has eliminated plastic straws in dine-in and take-out.
No plastic bags
Rainbow Rice has eliminated carry-out plastic bags in dine-in and take-out.
No plastic bottles
Rainbow Rice has eliminated plastic bottles in dine-in and take-out.
Photos
From the business
🌼 Không chỉ là ăn ngon hay nhìn đẹp mắt, Tiệm Cơm Cầu Vồng luôn cố gắng quan tâm đến sức khoẻ của khách hàng và cộng đồng. Chính vì vậy chúng mình luôn chọn những vật dụng thân thiện với môi trường và hạn chế tối thiểu túi nilon và hộp nhựa 🌎🌍🌏 🌲🌳 Hằng ngày nhân viên của Tiệm đi chợ mua đồ đều tự giác mang hộp riêng và túi đựng đồ riêng để mua đồ, chúng mình không hề mang bất cứ chiếc túi nilon nào về Tiệm. Chúng mình cũng phân loại rác thải và rác tái chế. Dù là hành động rất nhỏ thôi nhưng mong rằng sẽ đóng góp được phần nào đó cải thiện được môi trường. Túi nilon rất tiện cho mình nhưng không hề tiện cho xã hội. Hãy cùng Tiệm Cơm Cầu Vồng bảo vệ mội trường nhé 🌎🌍🌏🌈🌈 🌼 Not just tastes good and look good, Rainbow Rice always care about customers health and social. That's why we always choose packing products that environment friendly and reduce plastic as much as we could 🌈🌈🌎🌍🌏 🌳🌲 Everyday, our staffs carry boxes and bags to the local market to get supplies. We do not bring any plastic bag back to the restaurant. We also separated our trash and recycling them. Just some small acts but hopefully bring something good to environment. Plastic bags might really convenient for you but not for society. Together we can help environment get better ☘️🍀🌎🌍🌏
More information
5.000đ container discount offered.
Reviews
Leave your review

Details

  • Green delivery & take-out
    100% plastic-free