logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

1953 Siem Reap Hostel

Bia & rượu, Nhà nghỉ
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu 1953 Siem Reap Hostel giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
1953 Siem Reap Hostel cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa