logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Anita’s Cantina

Mexico
Hà Nội
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Anita’s Cantina có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Anita’s Cantina hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn