logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Ateya

Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Xốp loại
 • Nắp hộp đựng
  Xốp loại
 • Ống hút tại chỗ
  Nhựa
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Vải tái sử dụng
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng