logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Au Parc

Rau trộn, Trung Đông, Bánh mì kẹp
Sài Gòn
Từ biên tập viên
Some VietnamMM users have complained about excessive single-use plastic in their delivery orders.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Nhựa