logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Aussie XL Cafe & Bar

Bia & rượu, Úc, Ý
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Aussie XL Cafe & Bar giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Aussie XL Cafe & Bar cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa