logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Baba’s Kitchen

Ấn Độ
Sài Gòn, Đà Nẵng và Hội An
Nước miễn phí
Baba’s Kitchen cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Từ kinh doanh
Biodegradable take-out bags are available for 10,000 VND.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
  Phân huỷ sinh học
 • Hộp đựng
  Xốp loại
 • Nắp hộp đựng
  Xốp loại
 • Ống hút tại chỗ
  Nhựa
  Gạo
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Lựa chọn ăn chay