logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Bang Bang Bakery

Bữa ăn sáng, Bánh mì kẹp, Trà & cà phê
Xiêm Riệp
Nên mang theo hộp cá nhân
Bang Bang Bakery giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Bang Bang Bakery cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Bang Bang Bakery hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Bang Bang Bakery hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá