logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Bao Boi

Trung Quốc, Hawaii, Tráng miệng
Sài Gòn
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Bao Boi có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Từ biên tập viên
Food waste is frozen and donated to local orphanages.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Nắp hộp đựng
  Thực đơn thuần chay
 • Ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Giấy tráng
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Dụng cụ tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Ly tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Thực đơn thuần chay
 • Túi bắt kem
  Thực đơn thuần chay
 • Giấy dầu nướng bánh
  Tái sử dụng
 • Màng bọc
  Thực đơn thuần chay
 • Bao tay
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Dùng một lần
 • Phân loại rác thải