logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Bếp Võ

Việt Nam
Sài Gòn
Không ống hút nhựa
Bếp Võ hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Some VietnamMM users have complained about excessive single-use plastic in their delivery orders.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay