logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Bird House Hoian

Trà & cà phê
Đà Nẵng và Hội An
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu The Bird House Hoian giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
The Bird House Hoian cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
The Bird House Hoian có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
The Bird House Hoian hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
The Bird House Hoian hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
The Bird House Hoian hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Coffee and other waste used for our organic garden.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật