logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Bird's Nest Bar

Burger, Phương tây, Bia & rượu
Kampot và Kep
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Bird's Nest Bar giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Bird's Nest Bar cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Bird's Nest Bar có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không túi nhựa
Bird's Nest Bar hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn ăn chay