logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Bluebirds’ Nest

Trà & cà phê, Tráng miệng
Hà Nội
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Bluebirds’ Nest có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Bluebirds’ Nest hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Bluebirds' Cafe often hosts events about eco-conscious living. Check their Facebook page for more info.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Lựa chọn ăn chay