logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Brew and Breakfast

Bữa ăn sáng, Đồ chay, Mỹ
Đà Lạt
Nước miễn phí
Brew and Breakfast cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Brew and Breakfast có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Brew and Breakfast hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Brew and Breakfast hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Brew and Breakfast hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Food waste is donated to a local farm.
Đánh giá
Viết đánh giá