logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Boathouse Restaurant

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Boathouse Restaurant giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Boathouse Restaurant cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Boathouse Restaurant cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Boathouse Restaurant có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Boathouse Restaurant hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
  Phân huỷ sinh học
 • Hộp đựng
  Phân huỷ sinh học
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ly mang đi
  Phân huỷ sinh học
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Cỏ
 • Đồ treo ly
  Phân huỷ sinh học
 • Đồ bọc ly
  Phân huỷ sinh học
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm
  Phân huỷ sinh học
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
  Tre
  Cỏ
 • Khăn ăn
  Vải tái sử dụng
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Chai nhựa
  Chai thủy tinh
  Lon nhôm
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai nhựa
  Chai thủy tinh
  Lon nhôm
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Dùng một lần
 • Giấy dầu nướng bánh
  Tái sử dụng
 • Màng bọc
  Tái sử dụng
 • Bao tay
  Tái sử dụng
 • Túi đông lạnh
  Tái sử dụng
 • Phân loại rác thải
 • Thực đơn thuần chay
 • Lựa chọn ăn chay