logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Bông Súng Vegetarian Food

Thực đơn thuần chay
Bông Súng Vegetarian Food cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Bông Súng Vegetarian Food hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Giấy tráng
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Cỏ
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Khăn ướt
 • Nước tại chỗ
  Chai thủy tinh
  Chai nhựa
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai thủy tinh
  Chai nhựa
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Thực đơn thuần chay