logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Carolina BBQ

Đồ nướng
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Carolina BBQ giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Carolina BBQ cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa