logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Chao Vietnam

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Chao Vietnam giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Chao Vietnam hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Chao Vietnam hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
No plastic water bottles. Water provided in recycled glass bottles for 20k VND.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Hộp đựng
    Tái sử dụng
  • Ống hút tại chỗ
    Kim loại tái sửa dụng