logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Chao Vietnam

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Chao Vietnam giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Chao Vietnam cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Chao Vietnam có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Chao Vietnam hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Chao Vietnam hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Any food wastage goes to feed the animals (pigs and chicken mainly) of the staff family members.
Từ biên tập viên
No plastic water bottles. Water provided in recycled glass bottles for 20k VND.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Hộp đựng
  Tái sử dụng
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
 • Thực đơn thuần chay
 • Lựa chọn ăn chay