logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Clothesline Resale Boutique

Cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Clothesline Resale Boutique giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Clothesline Resale Boutique giảm giá 10% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Không túi nhựa
Clothesline Resale Boutique hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We also help reduce waste by taking donations of items people no longer want or need.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa