logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Vườn Mây - Cloudy Garden

Khách sạn
Đà Lạt
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Vườn Mây - Cloudy Garden giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Vườn Mây - Cloudy Garden cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Vườn Mây - Cloudy Garden có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Vườn Mây - Cloudy Garden hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Vườn Mây - Cloudy Garden hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Cloudy Garden là 1 homstay được xây dựng theo tiêu chí cộng đồng...ở đây đang cố gắng giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách không bán các sản phẩm nhựa 1 lần (Ngoại trừ các nhu yếu phẩm) ,trồng rau hữu cơ dựa theo phân được làm từ rác thải hữu cơ từ nhà bếp và tặng cây xanh cho mọi người để khuyến khích mọi người trồng cây để cải thiện môi trường sống dựa theo dự án "Lá Phổi Nhỏ"
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật