logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Vườn Mây - Cloudy Garden

Khách sạn
Đà Lạt
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Vườn Mây - Cloudy Garden giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Vườn Mây - Cloudy Garden cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Vườn Mây - Cloudy Garden có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Vườn Mây - Cloudy Garden hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Vườn Mây - Cloudy Garden hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật