logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Concept Cafe & Bar

Thực phẩm lành mạnh, Cocktails, Trà & cà phê
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Concept Cafe & Bar giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Concept Cafe & Bar cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Concept Cafe & Bar hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay