logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Cosy Corner Cafe

Trà & cà phê, Việt Nam, Bánh mì kẹp
Đà Nẵng và Hội An
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Cosy Corner Cafe giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Cosy Corner Cafe giảm giá 5.000đ cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Cosy Corner Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Cosy Corner Cafe có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Cosy Corner Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Cosy Corner Cafe hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay