logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Crooked Brew

Cocktails, Trà & cà phê
Phnôm Pênh
Nước miễn phí
Crooked Brew cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Crooked Brew hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Crooked Brew hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Crooked Brew hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay