logo

Tìm điểm thân thiện với môi trường tại Đà Lạt

Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Hãy giúp chúng tôi xây dựng danh sách!

Chúng tôi đang bắt đầu ở Đà Lạt. Bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách thêm vào một địa điểm. Những người tiên phong như bạn sẽ giúp mọi người nâng cao nhận thức về vấn đề ô nhiễm và rác thải ở Đà Lạt.

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh

Có thể yêu cầu Địa điểm này giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân

Nên mang theo hộp cá nhân

Địa điểm này giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí

Nước miễn phí

Địa điểm này cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa

Chương trình xử lý thức ăn thừa

Địa điểm này có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa

Không ống hút nhựa

Địa điểm này hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa

Không túi nhựa

Địa điểm này hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa

Không chai nhựa

Địa điểm này hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Hoàn thành hồ sơ của bạn