logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

DeliCious

Đồ chay, Trà & cà phê, Cocktails
Kampot và Kep
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu DeliCious giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
DeliCious cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
DeliCious có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không chai nhựa
DeliCious hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay