logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Easy Tiger Hostel

Nhà nghỉ
Phong Nha
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Easy Tiger Hostel giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Easy Tiger Hostel cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Easy Tiger Hostel hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Easy Tiger Hostel hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Cloth laundry bags available for sale.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Ống hút tại chỗ
    Kim loại tái sửa dụng