logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Ecran Noodles & Dumplings

Các món nước, Trung Quốc
Kampot và Kep
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Ecran Noodles & Dumplings giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Ecran Noodles & Dumplings có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay