logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Elia Greek Kitchen PP

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Elia Greek Kitchen PP giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Elia Greek Kitchen PP cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Elia Greek Kitchen PP có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Elia Greek Kitchen PP hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay