logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Enso Cafe

Bữa ăn sáng, Rau trộn, Trà & cà phê
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Enso Cafe giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Enso Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Enso Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Enso Cafe hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Enso Cafe hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay