logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Epic Arts Cafe

Phương tây, Bữa ăn sáng, Bánh mì kẹp
Kampot và Kep
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Epic Arts Cafe giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Epic Arts Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Epic Arts Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay