logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Farm to Table

Sinh tố & nước ép, Đồ chay, Thực vật
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Farm to Table giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Farm to Table cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Farm to Table có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Farm to Table hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Farm to Table hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay