logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Filthy Vegan

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Filthy Vegan giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Filthy Vegan cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Filthy Vegan cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Filthy Vegan có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Filthy Vegan hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Filthy Vegan hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Filthy Vegan hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
  Phân huỷ sinh học
 • Hộp đựng
  Giấy tráng
  Giấy không tráng
  Phân huỷ sinh học
  Vật liệu hỗn hợp
 • Nắp hộp đựng
  Phân huỷ sinh học
  Vật liệu hỗn hợp
 • Ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Cỏ
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Giấy không tráng
  Phân huỷ sinh học
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Tái sử dụng
 • Giấy dầu nướng bánh
  Dùng một lần
 • Màng bọc
  Tái sử dụng
  Dùng một lần
 • Bao tay
  Thực đơn thuần chay
 • Túi đông lạnh
  Tái sử dụng
 • Phân loại rác thải
 • Thực đơn thực vật