logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Flying Pig

Đồ nướng, Mỹ, Burger
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Flying Pig giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Flying Pig có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Flying Pig hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa