logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Footprints Café

Campuchia, Bữa ăn sáng, Trà & cà phê
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Footprints Café giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Footprints Café giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Footprints Café cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Footprints Café hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Footprints Café hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa