logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Four Spring Tea House

Trà & cà phê
Hà Nội
Không ống hút nhựa
Four Spring Tea House hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ biên tập viên
Four Spring Tea House offers between 5-10% discount when you bring your own straw or water bottle.
Đánh giá
Viết đánh giá