logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Frangipani Living Arts Hotel & Spa

Campuchia, Phương tây, Spa
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu The Frangipani Living Arts Hotel & Spa giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
The Frangipani Living Arts Hotel & Spa cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay