logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Gazpacho Salad Bar

Rau trộn
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Gazpacho Salad Bar giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Gazpacho Salad Bar giảm giá 10% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Thực đơn thuần chay
Gazpacho Salad Bar cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Gazpacho Salad Bar hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Thực đơn thực vật