logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Gòn Bites & Veggies

Việt Nam, Đồ chay
Hà Nội
Thực đơn thuần chay
Gòn Bites & Veggies cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Gòn Bites & Veggies hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Thực đơn thực vật
  • Thực đơn thuần chay