logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Green Box

Sinh tố & nước ép, Trà & cà phê
Đà Lạt
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu The Green Box giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
The Green Box giảm giá 5% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
The Green Box cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
The Green Box hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
The Green Box hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
The Green Box hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay