logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Green Go Garden

Đồ chay, Thực vật
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Green Go Garden giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Green Go Garden cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Green Go Garden hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Green Go Garden hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa