logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Greenhouse

Khách sạn, Pháp
Kampot và Kep
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Greenhouse giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Greenhouse cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Greenhouse hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Greenhouse hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa