logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Greta’s Cakes

Cửa hàng bánh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Greta’s Cakes giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không túi nhựa
Greta’s Cakes hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Vật liệu hỗn hợp
 • Bọc thực phẩm
  Giấy không tráng