logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Gringo Tacos

Không ống hút nhựa
Gringo Tacos hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Gringo Tacos hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
“In an effort to use less plastic and become more environmentally friendly we will be phasing out the use of as much unnecessary plastic packaging used for delivery as possible.” Doug S. Owner
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
  Phân huỷ sinh học
 • Hộp đựng
  Nhựa
  Vật liệu hỗn hợp
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
  Vật liệu hỗn hợp
 • Ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm
  Giấy tráng
 • Ống hút tại chỗ
  Cỏ
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
  Chai nhựa
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
  Chai nhựa
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Thực đơn thuần chay
 • Giấy dầu nướng bánh
  Tái sử dụng
 • Màng bọc
  Tái sử dụng
 • Bao tay
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Thực đơn thuần chay
 • Chặn dầu mỡ thoát nước