logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Grocerdel

Dịch vụ giao hàng, Thực phẩm lành mạnh
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Grocerdel giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Grocerdel có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Grocerdel hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Grocerdel hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We are Phnom Penh's first plastic-free grocery delivery business. We sell all standard grocery items as well as ready-to-eat and easy-recipe dinners all plastic-free. We have a sustainability corner with products solely for reducing waste. We also sell plant-based cleaners and other environmentally conscious products.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay