logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Hanoi Social Club

Châu Âu, Rau trộn, Pizza
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Hanoi Social Club giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Hanoi Social Club cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Hanoi Social Club có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Hanoi Social Club hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Hanoi Social Club hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Food waste is donated to pig farmers.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa