logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Haven Training Restaurant

Nhà hàng đào tạo, Châu Âu, Châu Á
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Haven Training Restaurant giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Haven Training Restaurant cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Haven Training Restaurant có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Haven Training Restaurant hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Haven Training Restaurant hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Haven Training Restaurant hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Take-away is made with reduced plastic, but delivery is not available.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay