logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Hidden Gem Coffee

Trà & cà phê
Hà Nội
Không ống hút nhựa
Hidden Gem Coffee hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Hidden Gem Coffee hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Hidden Gem Coffee hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá