logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

House Of Chay

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu House Of Chay giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
House Of Chay cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
House Of Chay hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
House Of Chay hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
House Of Chay hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
From their Vietnammm page: House of Chay is transitioning to a single-plastic free company. To promote reusable packaging, HOC offers 3k for every clean glass bottle and delivery bag returned to us. Please note clear returned quantity in your orders so we can organize our shippers to collect.
Từ biên tập viên
Business offers a meal subscriber plan with reusable wheat-straw tiffin materials.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Nắp hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Giấy không tráng
 • Thực đơn thực vật