logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

il Forno Phnom Penh

Trà & cà phê, Cocktails, Đồ chay
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu il Forno Phnom Penh giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
il Forno Phnom Penh cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
il Forno Phnom Penh có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
il Forno Phnom Penh hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
il Forno Phnom Penh hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
il Forno Phnom Penh hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn ăn chay